Інформація

map

Інкотермс

Інкотермс 2010 (Incoterms 2010)це міжнародні правила, визнані урядовими органами, юридичними компаніями і комерсантами по всьому світу як тлумачення найбільш застосовних в міжнародній торгівлі термінів.

 

EXW (EX Works (... named place) Франко завод (... назва місця)

Термін "Франко завод" означає, що продавець вважається таким, що виконав свої обов'язки з постачання, коли він надасть товар у розпорядження покупця на своєму підприємстві чи в іншому названому місці (наприклад: на заводі, фабриці, складі тощо). Продавець не відповідає за завантаження товару на транспортний засіб, а також за митне очищення товару для експорту.

 

FCA (Free Carrier (... named place) Франко перевізник (... назва місця)

Термін "франко-перевізник" означає, що продавець доставить товар, який пройшов митне очищення, зазначеному покупцем перевізнику до названого місця. Слід зазначити, що вибір місця постачання вплине на зобов'язання по завантаженню і розвантаженню товару на даному місці. Якщо поставка здійснюється в приміщенні продавця, то продавець несе відповідальність за відвантаження. Якщо ж постачання здійснюється в інше місце, продавець за відвантаження товару відповідальності не несе. Даний термін може бути використаний під час перевезення будь-яким видом транспорту, включаючи змішані перевезення.

FAS (Free Alongside Ship (... named port of shipment) Франко вздовж борту судна (... назва порту відвантаження)

Термін "франко вздовж борту судна" означає, що продавець виконав постачання, коли товар розміщений уздовж борта судна на причалі або на ліхтерах у зазначеному порту відвантаження. Це означає, що з цього моменту усі витрати й ризики втрати чи пошкодження товару повинен нести покупець. За умовами терміна FAS на продавця покладається обов'язок по митному очищенню товару для експорту (на відміну від умов попередніх видань "Інкотермс" – обов'язок по митному очищенню для експорту покладався на покупця). Однак, якщо сторони бажають, щоб покупець узяв на себе обов'язки з митного очищення товару для експорту, то це повинно бути чітко обговорене у відповідному доповненні до договору купівлі-продажу.

 

FOB (Free On Board (... named port of shipment) Франко борт (... назва порту відвантаження)

Термін "Франко борт" означає, що продавець виконав постачання, коли товар перейшов через поручні судна в названому порту відвантаження. Це означає, що з цього моменту усі витрати й ризики втрати чи пошкодження товару повинен нести покупець. За умовами терміна FOB на продавця покладається обов'язок по митному очищенню товару для експорту. Даний термін може застосовуватися тільки під час перевезення товару морським або внутрішнім водним транспортом. Якщо сторони не збираються поставити товар через поручні судна, слід застосовувати термін FCA.

 

CFR Cost and Freight (... named port of destination) Вартість і фрахт (... назва порту призначення)

Термін "вартість і фрахт" означає, що продавець виконав постачання, коли товар перейшов через поручні судна в порту відвантаження. За умовами терміна CFR на продавця покладається обов'язок по митному очищенню товару для експорту. Даний термін може застосовуватися тільки під час перевезення товару морським або внутрішнім водним транспортом.

 

CIF (Cost, Insurance and Freight (... named port of destination) Вартість, страхування і фрахт (... назва порту призначення)

Термін "вартість, страхування та фрахт" означає, що продавець виконав постачання, коли товар перейшов через поручні судна в порту відвантаження. Продавець зобов'язаний оплатити витрати і фрахт, необхідні для доставки товару в зазначений порт призначення, але ризик втрати або ушкодження товару, як і будь-які додаткові витрати, що виникають після відвантаження товару, переходять із продавця на покупця. За умовами терміна CIF на продавця покладається обов'язок по митному очищенню товару для експорту. Даний термін може застосовуватися тільки під час перевезення товару морським або внутрішнім водним транспортом. Якщо сторони не збираються поставити товар через поручні судна, слід застосовувати термін CIP.

 

CIP (Carriage and Insurance Paid Тo (... named place of destination) Фрахт/перевезення та страхування оплачені до (... назва місця призначення)

Термін "фрахт/перевезення та страхування оплачені до" означає, що продавець доставить товар названому їм перевізнику. Крім цього, продавець зобов'язаний оплатити витрати, пов'язані з перевезенням товару до названого пункту призначення. Це означає, що покупець бере на себе всі ризики і будь-які додаткові витрати після доставки таким чином товару. Однак, за умовами CIP на продавця також покладається обов'язок по забезпеченню страхування від ризиків втрати й ушкодження товару під час перевезення на користь покупця. Отже, продавець укладає договір страхування й оплачує страхові внески. Покупець повинен брати до уваги, що відповідно до умов терміна CIP від продавця потрібно забезпечення страхування з мінімальним покриттям. За умовами терміна CІР на продавця покладається обов'язок по митному очищенню товару для експорту. Даний термін може застосовуватися під час перевезення товару будь-яким видом транспорту, включаючи змішані перевезення.

 

CPT (Carriage Paid To (... named place of destination) Фрахт/перевезення оплачені до (... назва місця призначення)

Термін "фрахт/перевезення оплачено до" означає, що продавець доставить товар названому їм перевізнику. Крім цього, продавець зобов'язаний оплатити витрати, пов'язані з перевезенням товару до названого пункту призначення. Це означає, що покупець бере на себе всі ризики втрати чи пошкодження товару, як і інші витрати після передачі товару перевізнику. За умовами терміна СРТ на продавця покладається обов'язок по митному очищенню товару для експорту. Даний термін може застосовуватися під час перевезення товару будь-яким видом транспорту, включаючи змішані перевезення.

 

DAT (Delivered At Terminal (... named terminal of destination) Постачання на терміналі (... назва терміналу)

Термін "поставка на терміналі" (новий термін, введений в Інкотермс 2010) означає, що продавець виконав своє зобов'язання по постачанню, коли він надав покупцеві товар, розвантажений з транспортного засобу в узгодженому терміналі зазначеного місця призначення. Під терміналом розуміється будь-яке місце, в т.ч. авіа/авто/залізничний карго термінал, причал, склад тощо. Продавець несе всі ризики по доставці товару і його розвантаженні на терміналі. Продавець не зобов'язаний виконувати митні формальності або сплачувати імпортні мита при ввезенні товару. Даний термін може застосовуватися при поставках будь-яким видом транспорту.

 

DAP (Delivered At Piont (... named point of destination) Постачання в пункті (... назва пункту)

Термін "поставка в пункті" (новий термін, введений в Інкотермс 2010) означає, що продавець виконав своє зобов'язання по постачанню, коли він надав покупцеві товар, готовий до розвантаження з транспортного засобу, що прибув в узгоджене місце призначення. Продавець несе всі ризики, пов'язані з доставкою товару в узгоджене місце призначення. Продавець не зобов'язаний виконувати митні формальності або сплачувати імпортні мита при ввезенні товару. Даний термін може застосовуватися при поставках будь-яким видом транспорту.

 

DDP (Delivered Duty Paid (... named place of destination) Постачання з оплатою мита (... назва місця призначення)

Термін "поставка зі сплатою мита" означає, що продавець надасть товар, що пройшов митне очищення і не був розвантажений із прибулого транспортного засобу у розпорядження покупця в названому місці призначення. Продавець зобов'язаний нести усі витрати і ризики, пов'язані з транспортуванням товару, включаючи (де це буде потрібно) будь-які збори для імпорту в країну призначення (під словом "мито" тут розуміється відповідальність і ризики за проведення митного очищення, а також за оплату митних формальностей, митних мит, податків і інших зборів). У той час як термін EXW покладає на продавця мінімальні обов'язки, термін DDP припускає максимальні обов'язки продавця. Даний термін не може застосовуватися, якщо продавець прямо чи побічно не може забезпечити одержання імпортної ліцензії. Якщо сторони погодилися про виключення з зобов'язань продавця деяких з витрат, що підлягають оплаті при імпорті (таких, як податок на додану вартість – ПДВ), це повинно бути чітко визначене в контракті купівлі-продажу.

 


CMRМіжнародна товарно-транспортна накладна CMR (відповідно до вимог Конвенції про договір міжнародного автомобільного перевезення вантажів КДПГ).Товарно-транспортна накладна складається не менше ніж у трьох примірниках, які мають бути підписані відправником і перевізником. Перший примірник накладної передається відправнику, другий супроводжує вантаж, а третій залишається у перевізника.


Міжнародна товарно-транспортна накладна (CMR) повинна містити такі дані:


1)відправник (найменування, адреса, країна);
2)одержувач (найменування, адреса, країна);
3)місце розвантаження вантажу;
4)місце і дата навантаження вантажу;
5)документи, що додаються;
6)позначення та ідентифікаційні номери;
7)кількість місць;
8)рід упаковки;
9)найменування вантажу;
10)статистичний номер;
11)вага брутто, кг;
12)обсяг, м3;
13)зазначення відправника (митна та інша обробка); оголошена вартість вантажу;
14)повернення;
15)умови оплати;
16)перевізник (найменування, адреса, країна);
17)наступний перевізник (найменування, адреса, країна);
18)застереження і зауваження перевізника;
19)підлягає оплаті (ставка, знижки, надбавки, додаткові збори і т.п.);
20)особливі узгоджені умови;
21)дата і місце складання накладної;
22)час прибуття під навантаження та час відбуття. Підпис і штамп відправника;
23)номер подорожнього листа і дата його видачі. Прізвища водіїв. Підпис і штамп перевізника;
24) дата отримання вантажу, час прибуття під розвантаження і час відбуття. Підпис і штамп одержувача;
25) реєстраційний номер (тягач, напівпричіп);
26) марка (тягач, напівпричіп).Товарно-транспортна накладна складається не менше ніж у трьох примірниках, які мають бути підписані відправником і перевізником. Перший примірник накладної передається відправнику, другий супроводжує вантаж, а третій залишається у перевізника.


TIR-CarnetTIR - скорочення від французького «Transport international routier».

МДП - «Міжнародні дорожні перевезення вантажів».

Книжка МДП або Carnet TIR або просто ТІР це одне і теж, так називається транспортний документ на одне міжнародне перевезення і застосуються ПЕРЕВІЗНИКОМ для полегшення і прискорення проходження кордонів. Carnet TIR (ТІР) представляє з себе тоненький альбомчик з відривними листами і особливо хвилювати замовника не повинен. Ось на що треба звернути увагу замовнику перевезення вантажу, то це на умови міжнародного дорожнього перевезення які записуються в міжнародну транспортну накладну - CMR. У разі виникнення питань і конфліктів щодо перевезеного товару, більш вагому для вантажовласника роль відіграє саме CMR.

Вам - Замовнику міжнародного перевезення вантажу, цікаво в книжці МДП тільки те що, для заповнення цього документа перевізник або експедитор забажає від Вас надати дані без яких перевізник везти ваш вантаж не зможе, ці дані краще підготувати заздалегідь:
- адреса одержувача;
- митниця в яку слід ваш вантаж;
- митні коди (ТН ЗЕД) для кожного перевезеного товару;
- вага брутто кожного товару, зверніть увагу, що вага в carnet TIR пишеться саме БРУТТО;
- кількість місць кожного коду.

Carnet TIR це документ використовується при автомобільних міжнародних перевезеннях вантажів, що дозволяє перевізнику перевозити вантажі під митними пломбами в сертифікованих митницею просторах (кузовах автомобілів і контейнерах) перетинаючи кордон в істотно полегшеному режимі. Книжка МДП працює на основі Митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів.
За книжкою МДП перевізник має право перетинати транзитом через територію тільки тих держав які підписали цю конвенцію МДП.


Invoice (інвойс)Інвойс- це документ в міжнародній комерційній діяльності, що надається продавцем іноземному покупцеві. В інвойсі позначені: товари, їх кількість, ціна та умови поставки, характеристики товару (колір, вага та ін.), Відомості про постачальника і покупця. Факт виписки інвойсу говорить про те, що покупець зобов'язаний оплатити товар відповідно до вказаних умов (звичайно, якщо товар поставляється не за передоплатою).
Такий вид документа використовують тільки при міжнародних поставках товарів.
Інвойс виписується і направляється іноземному покупцеві одночасно з відвантаженням товару. Якщо контракт передбачає авансовий платіж, то експортер повинен виписати проформу-інвойс (proforma invoice). Цей документ містить практично ті ж дані, що і комерційний інвойс. Відмінність його в тому, що деякі дані в проформу-інвойсі - попередні.

В інвойсі обов'язково повинно бути зазначено:
- найменування організації-експортера;
- юридична адреса компанії;
- назва і адреса компанії-покупця;
- найменування товару;
- кількість;
- ціна за одиницю товару;
- умови поставки товару;
- код ТН ЗЕД;
- номер контракту, якщо він укладався. 
Основні умови поставки товару визначаються міжнародними правилами тлумачення торгових термінів «Інкотермс». .
Загальна сума до сплати вказується в валюті, зазначеної в контракті. Якщо ж в контракті ціна вказана в одній валюті, а іноземний покупець буде платити в іншій валюті, то необхідно вказати за яким курсом і на яку дату буде здійснюватися перерахунок.
Грамотно і якісно оформлений інвойс - це запорука безперешкодного і швидкого проходження вантажем митного оформлення.


Експортна декларація (EX-1)Експортна декларація (EX-1) - це загальноприйнятий міжнародний документ, який підтверджує експорт товару для вантажів і оформляється в момент експортного митного оформлення перед вивезенням товару. Залежно від умов поставки по Інкотермс експортну декларацію повинен оформити продавець товару або покупець (умова EXW). Покупець зазвичай передає своє зобов'язання по оформленню експортної декларації своєму експедитору або перевізнику. В Європейському Союзі всі експортні декларації оформлюються в електронному вигляді. Постачальник або експедитор мають доступ до загальноєвропейського серверу, на якому здійснюється попереднє оформлення експортної декларації в місці знаходження товару. На цьому етапі митні органи країни, в якій здійснюється експортне митне оформлення, можуть зажадати пред'явлення експортованого товару до митного огляду. Експортна декларація (EX-1) для вантажів, вироблених і проданих з країн (ЄЕС) - це загальноприйнятий міжнародний документ, який підтверджує експорт товару. З погашенням європейської декларації на митниці відправлення з країн ЄЕС (при відправці вантажу з транзитного складу) постачальнику підтверджується факт вивезення товару з території ЄЕС. У момент перетину товаром кордону або оформлення CARNET TIR відбувається закриття експортної декларації. Для цього в митницю надається роздрукована копія експортної декларації зі штрих-кодом і індивідуальним номером експортного відправлення. Даний факт дозволяє покупцеві товару уникнути сплати усередині-європейського ПДВ (VAT). Експортна декларація ЕХ-1 повинна супроводжувати вантажі європейського походження, які слідують далі з транзитного складу за межі країн ЄЕС. Декларація ЕХ-1 повинна бути проштампована на митниці відправлення. Експортна декларація необхідна іноземному постачальнику для підтвердження заявленої нульової ставки ПДВ.


Транзитна декларація (T-1)Декларація повинна супроводжувати (по території ЄЕС) всі вантажі не європейського походження (наприклад, із США, Азії і т.д.) і вантажі, які надходять з європейських митних складів (bonded / customs warehouse). Транзитна декларація Т-1 на вантажі, які прибувають по суші, робиться на кордоні ЄЕС, якщо вантаж прибуває з зовні, або постачальником / агентом постачальника або перевізника / експедитора - якщо вантаж прийшов з митного складу усередині ЄС. На авіавантажі / вантажі йдуть морем, з країн, що не входять в ЄЕС, Т-1 робиться прямо в аеропорту / порту прибуття уповноваженим агентом. Якщо вантаж відправлений літаком з країни ЄС і вимагає Т-1, дана декларація повинна бути надана відправником / постачальником, або вантаж повинен супроводжуватися авіанакладною із спеціальною позначкою. Транзитна декларація Т-1 складається на підставі інвойсу та пакувального листа.


Packing List (Пакувальний лист)Пакувальний лист (Packing List) дуже схожий на інвойс і часто багато інформації в цих документах дублюється, але в пакувальному аркуші крім даних про відправника, одержувача вантажу, найменування вантажу також вказані вагові характеристики вантажу і упаковок, їх обсяги і інформація про те, у що і як вантаж упакований.
Основною відмінністю від інвойсу є відсутність інформації про ціну кожної позиції і вантажу в цілому. Але і заборонити вам вказувати ці дані ніхто не може. Немає певної форми і кожна компанія сама придумує форму пакувального листа.
Пакувальний лист дуже зручний перевізнику і всім хто має справу з навантаженням, розвантаженням, сортуванням та обліком вантажу, по ньому вважають кількість місць і перевіряють цілісності вантажу.


Specification (Специфікація)Перелік товарів, що поставляються с зазначенням кількості по кожному сорту, марки, артикля і в необхідних випадках цін, якісних показників. Застосовується кілька видів специфікацій:
відвантажувальних - товаросупроводжувальний документ на партію товару, поставленого в асортименті за певним транспортним документом; якщо партія товару складається з окремих вантажних місць, складається помісна С .;
С. - є додатком до договору, становить зазвичай невід'ємну частину договору;
С. - до рахунку являє собою частину розрахункового документа. У деяких випадках при поставці товару в асортименті рахунок пред'являється у вигляді рахунку-специфікації.


Коносамент, морська накладна (Bill of Lading, B / L)Морський коносамент (Bill of Lading) - є документом, який доводить факт укладення договору перевезення, містить в собі всі основні умови даного договору. Несе функцію «розписки» - документа, що підтверджує факт прийняття вантажу, перевізником (судновласником) до перевезення, в зазначеному в ньому кількості та якості. Морський коносамент (Bill of Lading) - це документ, що дає право власності на конкретний вантаж (товаророзпорядчий документ!). Це, виражається в тому, що, коносамент, з конкретно зазначеним у ньому вантажем, може бути проданий, куплений, переданий на певних умовах іншій особі, і при цьому не потрібно фізичне переміщення товару.
Основні види коносамента:
1) ) Загальний розподіл: - Оборотний коносамент (negotiable bill of lading) - власник коносамента може розпоряджатися вантажем, який ще не прибув у порт, а знаходиться в дорозі. Оборотний коносамент може бути проданий, куплений, закладений в банку і т.д. При оформленні такого коносамента, в обов'язковому порядку, проставляється запис "Наказу Імярек". (До оборотних коносаментам ставитися ордерні і пред'явницькі коносаменти). - Необоротний коносамент (non-negotiable bill of lading) - коносамент в якому вантажоодержувач точно визначений, і отримує вантаж сам.
2) В залежності, від того, хто саме, буде одержувачем вантажу, коносамент буває: - Іменний (straight bill of lading) - одержувачем вантажу є юридична або фізична особа, на чиє ім'я оформлено коносамент. - Ордерний - (to-order bill of lading) - суть в тому, що відправник або одержувач, може визначати ( "наказу відправника" або "наказу одержувача"), якого саме, третій особі передати коносамент. Для цього в коносаменті, робиться передавальний напис (індосамент). - Представницькою (bearer bill of lading) - вантаж в порту призначення, передається пред'явникові коносамента.
3) Залежно від типу перевезення: - Лінійний (рейсовий) коносамент (liner bill of lading). Оформляється, при перевезенні вантажу, на судні, що йде за визначеним розкладом, з зупинками в певних портах, на спеціально виділених причалах. (Лінійні морські перевезення). - Фрахтовий (чартерний (chartered bill of lading)) коносамент - оформляється, для перевезень здійснюються нерегулярно (Трампові морські перевезення). Здійснюється за договором фрахту, сторонами за яким виступає вантажовідправник або його представник (фрахтувальник) і перевізник (фрахтівник). Де, фрахтувальник надає фрахтувальнику, за певну плату, частина судна, все судно або кілька судів відразу, для здійснення одного або декількох рейсів з метою транспортування вантажу, пасажирів і багажу.
4)Залежно від того, чи є у перевізника зауваження до якості і кількості вантажу, або такі відсутні, коносаменти ділять на: - «Чистий» (clean bill of lading) коносамент - пошкодження тари, упаковки вантажу не виявлені. Загальна кількісний і якісний стан вантажу, відповідає зазначеному в коносаменті. - «Не чистий» (claused) коносамент - коносамент із застереженнями, оформляється в разі виявлення будь-яких дефектів в упаковці, тарі вантажу, і інших зауваженнях до якості вантажу.
5) Залежно від загальної схеми перевезення: - Прямий коносамент - оформляється при перевезеннях від порту до порту. - Наскрізний коносамент (through bill of lading) - оформляється при перевезенні, що проходить по мультимодальной схемою, з перевантаженням з одного виду транспорту в інший, де морське перевезення займає тільки частину маршруту.
6) Залежно від того коли вантаж прийнятий перевізником: - Бортовий коносамент (shipped on board bill of lading) - оформляється, при вже зануреному на судно вантаж. - Коносамент для навантаження на борт судна (received for shipment) - оформляється на вантаж призначений для навантаження на борт судна, але ще не занурений і знаходиться під охороною.


Airwaybill (Авіавантажна накладна)Документ, який виписується вантажовідправником або від його імені і який підтверджує наявність договору між вантажовідправником і перевізником про перевезення вантажів по авіалініям перевізника. Авіанакладна заповнюється вантажовідправником в трьох примірниках і вручається перевізнику разом з товарами. На першому примірнику ставиться позначка «для перевізника» і він підписується вантажовідправником; другий екземпляр має позначку «для одержувача» і підписується вантажовідправником і перевізником, слід з товарами; третій примірник підписується перекладачем і повертається вантажовідправнику після того, як товар прийнято. Зміст накладної: найменування авіапортів відправлення і прибуття, що додаються до накладної документи, оголошена цінність, сума платежу за перевезення, дата складання накладної та ін. Авіанакладна не є ні товаророзпорядчим, ні передавальним документом. Роль її полягає в доказі укладення договору перевезення, прийняття товару до перевезення й умов перевезення. Вона може використовуватися як митна декларація, в якій міститься докладний опис вантажу.


MSDSMSDS паспорт безпеки хімічної продукції
MSDS / МСДС (паспорт безпеки хімічної продукції / Material Safety Data Sheet) - цей документ становить основу технічної документації, що додається, фактично до всіх хімічно модифікованим / зміненим речовин, сумішей, матеріалами і відходів промислового виробництва. Паспорт безпеки продукції розробляється на продукцію, яку використовують в побуті або промисловому виробництві. У промисловості - це все хімічні речовини, і хімічно модифіковані речовини натурального походження. На споживчому ринку не харчових продуктів - це все товари або продукти, які містять хімічну речовину (порошки, гелі, лаки, фарби, крема тощо);
Паспорт безпеки речовини є обов'язковим документом при торгових операціях на території Європейського Союзу, при транспортуванні і митного очищення, зберіганні або утилізації речовини (продукту). Наявність документа необхідно для РЄ сертифікації і при отриманні інших дозвільних документів.
MSDS / МСДС докладно інформує споживачів про особливі умови зберігання продукції, її безпечного використання. Обов'язково містить інформацію, необхідну для забезпечення безпеки життя людей і збереження здоров'я, майна і навколишнього середовища.
Вимоги, що пред'являються до Паспорту безпеки хімічної продукції, визначаються регламентом REACHВиробник / продавець речовини / суміші / продукту, повинен мати Паспорт безпеки MSDS за таких умов:

  • хімічна речовина / суміш / продукт відповідає критеріям класифікації небезпечних речовин відповідно до директив 67/548 / EEС або 1999/45 / EС1;
  • хімічна речовина / суміш / продукт є стійким, біо акумулятивним і токсичним (PBT) або особливо стійким і володіє високим ступенем біологічної акумуляції (vPvB) відповідно до критеріїв, встановлених в додатку XIII регламенту REACH;
  • хімічна речовина внесено в перелік запропонованих речовин, який в кінцевому підсумку буде включений в програму XIV регламенту REACH (авторизовані хімічні речовини);
  • мінімум одне хімічна речовина, що представляє небезпеку для здоров'я людини і навколишнього середовища, концентрація якого в НЕ газоподібному препараті дорівнює або перевищує 1 проц. маси, а в газоподібному препараті - дорівнює або перевищує 0,2 проц. обсягу;
  • хімічна речовина, внесена в перелік запропонованих речовин, який в кінцевому підсумку буде включений в програму XIV регламенту REACH (авторизовані хімічні речовини), і концентрація якого в НЕ газоподібному препараті дорівнює або перевищує 0,1 проц. маси;
  • хімічна речовина, щодо якої в ЄС встановлено обмежений рівень впливу в робітничому середовищі.Виробник / продавець повинен оновлювати Паспорт безпеки MSDS в наступних випадках:

  • відразу після отримання нової інформації, яка впливає на засоби управління ризиками, або нової інформації про запропоновані небезпеки;
  • в разі встановлення нових обмежень.
MSDS надається на офіційній державній мові, тієї країни, на ринок, якої поставляється хімічна речовина / суміш / продукт. Паспорт безпеки MSDS представляється в друкованій або електронній формі.Для детальної інформації оформите заявку і ми з Вами зв'яжемося.